Hygiënische verzorging

ANBERCARE7 1

Hygiënische verzorging

Wij komen u helpen met wassen en aankleden op het gewenste tijdstip. U kan deze dienst aanvragen zonder medisch voorschrift.